06.07.2005 13:50

Czy za grzech pierworodny trzeba odpokutowac - tak jak za grzechy osobiste? Spotkałam się z opinią że dzieci nieochrzczone owszem, mogą byc zbawione, ale są w stanie czyścca dłużej bo muszą odpokutowac za grzech pierworodny. Czy wolno mi wierzyc że dziecko nieochrzczone poszło prosto do nieba, ze Bóg je już oczyścił, czy tez powinnam wierzyc ze dziecko pokutuje w czyśccu i cierpi z tęsknoty za Bogiem?

Odpowiedź:

Nic pewnego na ten temat powiedzieć nie można. Proszę zajrzeć TUTAJ

J.