Wiola 06.07.2005 13:45

Czy małżeństwo z rozsadku jest grzechem ?

Odpowiedź:

Nie. Chyba że pod słowem "rozsądek" ktoś rozumiałby "wyrachowanie"; np. gdyby ktoś zawierał małżeństwo tylko po to, żeby współmałżonka przy przewidywanym później rozwodzie pozbawić majątku...

J.