rgdzhjryjas 02.06.2005 15:21

Dlaczego Watykan jest tak bogaty kiedy nasiu bliźni nie mają co jesc? czemu pozwala sie na to zeby babcie zamiast dzieciom dawaly pieniadze ksiezom ?

Odpowiedź:

Po pierwsze nie wszystkie pieniądze trzeba przeznaczać na ubogich. Bo oni zawsze będą. Zwłaszcza, jeśli są ubodzy, bo nie chcą pracować (ten problem wśród pierwszych chrześcijan był znany, o czym świadczy choćby 2 Tes 3,10). Po drugie Stolica Apostolska przeznacza na pomoc ubogim całkiem pokaźne sumy. Tak jak od dawania jałmużny nie stronili Jezus i Apostołowie. A piszesz tak, jakby nic w tym względzie nie robiono. Zobacz choćby TUTAJ (Nie piszemy tu o innych działaniach charytatywnych Kościoła). Po trzecie, ile sam w ciągu ostatniego roku przeznaczyłeś na pomoc głodnym?

W Ewangelii Jana (12, 1-8) mamy piękny dotyczący pomocy ubogim. Bardzo znaczący w kontekście tego co napisałeś.

"Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać: Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział: Zostaw ją! Przechowała to, aby /Mnie namaścić/ na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie".

J.