02.06.2005 08:01

"Gwarantem nieomylności jest przede wszystkim działanie Ducha Świętego." A jak rozpoznac głos Ducha? Czy jst to w ogóle możliwe? Bo np: Marcin Luter było człowiekiem modlącym się i czytającym Biblie, a zatem wsłuchującym się w głos Ducha Swiętego, a jednak dokonał podziału Kościoła. Inkwizytorzy tez modlili się i wierzyli że icha działaniem kieduje Duch Boży - i palili ludzi na stosie. Do prowadzeniqa przez tego samego Ducha odwołuje się Kościół. Skoro w dwóch pierwszych przypadkach Jego wolę odczytano źle - skąd wiadomo czy odczytywana jest dobrze np. na soborach gdzie formułowane są dogmaty?

Odpowiedź:

Święty Paweł w liście do Galatów (5, 19-23) tak napisał:

Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już powiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa.

Tak rozpoznaje się działanie Ducha Bożego.

Co do działania Ducha Świętego... Broni on przed błedem Kościół jako całość, a nie każdego pojedynczego chrześcijanina. Chyba wystarczająco jasno w poprzedniej odpowiedzi to napisano...

J.