DTO51 06.05.2005 08:48

Na pytanie z dnia 26.04.05 odpowiadający napisał.
2. Człowiek nie odpowiada za grzechy swoich przodków.
Proszę o wyjaśnienie jak to się ma do pierwszwgo przykazania gdzie w napisano ... jestem Bogiem zazdrosnym , który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia ......

Odpowiedź:

Przeciwko takiemu ujmowaniu Bożej sprawiedliwości występowali już prorocy:

Jr 31, 29-30

W tych dniach nie będą już więcej mówić: Ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały zęby, lecz: Każdy umrze za swoje własne grzechy; każdemu, kto będzie spożywał cierpkie jagody, zdrętwieją zęby.

Ez 18, 2-4
Z jakiego powodu powtarzacie między sobą tę przypowieść o ziemi izraelskiej: Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom? Na moje życie - wyrocznia Pana Boga. Nie będziecie więcej powtarzali tej przypowieści w Izraelu. Oto wszystkie osoby są moje: tak osoba ojca, jak osoba syna. Są moje. Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła.

Jeszcze raz wypada przypomnieć: objawienie Starego Testamentu rozwijało się. Bóg objawiał się coraz pełniej, żeby w końcu w sposób pełny i ostateczny objawić się przez swojego Syna...

J.