05.05.2005 12:36

Czy to fair że chrześcijanin kocha Boga ze względu na to co może od Niego otrzymac (Niebo, łaski, miłośc)?

Odpowiedź:

Nie wszyscy kochają Boga za coś. Są i tacy, którzy kochają Boga dla niego samego...

J.