Krzysiek 10.04.2005 11:05

W 1 Liście to Tymoteusza, rozdział 3 możemy wyczytać, iż każdy biskup powinien być mężem jednej żony. Czy nie jest to oczywiste pozwolenie, a nawet zachęta dla księży, aby mieli żony? Jeśli nie, to jak inaczej zinterpetować ten fragment?

Odpowiedź:

Gdyby świętemu Pawłowi chodziło o to, że biskup powinien być żonaty, to by napisał: żonaty. Skoro napisał "mąż jednej żony", to chodziło mu o to, by nie był bigamistą albo by nie był powtórnie żonaty. Inaczej mówiąc: nie ma tu wymogu, by biskup był żonaty. Jest zalecenie, by nie był nim bigamista lub ktoś powtórnie żonaty...

J.