Pianistka 08.11.2004 22:32

Co oznacza zwiazek frazeologiczny - "kamień węgielny"

Odpowiedź:

Słownik języka polskiehgo tak podaje:

Kamień węgielny a) «narożny kamień, na którym opiera się węgieł budynku» b) «pierwsza cegła lub pierwszy kamień wmurowane w fundament budowli, często wraz z aktem erekcyjnym, jako symbol rozpoczęcia budowy»
przen. «główna podstawa, zasada czegoś; podstawowy warunek»

J.