02.10.2004 18:10

"Zmiana religii to bardzo poważna sprawa. Nie należy podejmować jej pochopnie. Na pewno najpierw należy się upewnić, co sumienie rzeczywiście mówi; czy chęć zmiany religii nie jest jedynie szatańską pokusą... " Odpowiadający sądzi że pragnienie zmiany religii przez chrześcijanina możę być rzeczywiście podpowiedziane przez sumienie, a nie być jedynie szatańską pokusą? Skoro to chrześciajństwo jest prawdziwe , to chyba sumienie (dzieło Boga) nie możę podpowiadać rezygnacji z niego?

Odpowiedź:

Dla odpowiadającego sprawa jest oczywista: porzucenie Chrystusa dla Mahometa to szatańska pokusa. Jest jednak przekonany, że prawda obroni się sama; że dostrzeże to także osoba pytająca. Narzucanie komuś takiej odpowiedzi nie ma sensu...

J.