asia 08.07.2004 16:53

co pomoże nam uzyskać zbawienie: nasza wiara czy uczynki???

Odpowiedź:

Katolicy nie przeciwstawiają wiary uczynkom. Twierdzą, że wiara musi mieć swój wyraz w miłości, dobrych czynach, bo inaczej jest martwa...

J.