aneta 04.07.2004 23:19

Jak to jest z udzielaniem sakramentu chrztu św. dzieciom poczętym w związkach pozamałżenskich? Dlaczego jeden ksiądz udziela sakramentu,a drugi komplikuje? Np. Njapierw każe zawrzeć związek małżenski. I tu rodzi sie kolejne pytanie: Czy wtedy sakrament małżenstwa bedzie ważny? Przecież małżeństwo zostanie zawarte pod przymusem... Czy istnieje jakieś prawo kościelne,ktore określa warunki otrzymania chrztu w takim przypadku? Czy zalezy to tylko od woli kapłana?

Odpowiedź:

1. Prawo kościelne pozwala chrzcić jedynie dzieci, których rodzice gwarantują chrześcijańskie wychowanie dziecka. Powód jest oczywisty: chrzest wymaga wiary. Rodzice lekceważący przyjęcie sakramentu małżeństwa nie traktują poważnie swojej wiary. Niewielkie są szanse, ze zechcą wychowywać swoje dziecko po chrześcijańsku.

2. Na pewno rodzice dziecka przed zawarciem małżeństwa zostaną odpowiednio pouczeni, by mogli dokonać wolnego wyboru...

J.