kard 01.06.2004 19:34

czy człowiek jeżdżący na wózku inwalidzkim może zostać przyjęty do seminarium duchownego?czy jest jakiś przepis zakazujący tego?

Odpowiedź:

Nie ma ogólnokościelnego przepisu w tej sprawie. O przyjęciach decydują władze seminaryjne...

red.