lektor 13.05.2004 10:37

Co to znaczy Mistyczne Ciało? Nie chodzi mi jednak o to co to jest Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, a czym przecież jest z nim Kościół, ale raczej o to jakie ma znaczenie zwrot Mistyczne Ciało. Bóg zapłać za poprzednie odpowiedzi.

Odpowiedź:

Mówiąc "Ciało Chrystusa" mamy najczęściej na myśli chleb, który podczas Eucharystii stał się Ciałem naszego Pana. Dla odróżnienia Kościół zwykło się nazywać Mistycznym Ciałem Chrystusa. Kościół jest Ciałem Jezusa nie dosłownie, ale w przenośni. To nawiązanie do Rz 12, 4-5, a przede wszystkim 1 Kor 12, 12-31.
Poniżej zamieszczamy tekst z listu do Rzymian...

"Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami".

J.