Michał 03.05.2004 07:08

Szczęść Boże

Czy ten potop zesłany przez Boga, w czasie którego uratował się tylko Noe z rodziną oznacza, ten sam potop w wyniku którego został zniszczony kontynent Atlantyda?

Odpowiedź:

Zbyt mało wiemy o zniszczeniu mitycznej Atlantydy i o biblijnym potopie, by te wydarzenia utożsamiać.

J.