Ewa 02.05.2004 21:47

Kto to jest Prałat?? Czym sie zajmuje??

Odpowiedź:

Prałat do dziś najczęściej tytuł honorowy nadawany przez Ojca Świętego zasłużonym kapłanom. Wiąże się z tym prawo noszenia oznak prałackich.
Wśród prałatów honorowych rozróżniamy: protonotariuszy apostolskich, zwanych tż infułatami, prałatów Ojca świętego i kapelanów Ojca świętego.
Prałatami we właściwym rozumieniu są ordynariusze prałatury personalnej lub terytorialnej

(Z Ilustrowanej encyklopedii dla młodzieży Bóg. Człowiek. Świat)