kaśka 02.05.2004 21:17

czy jest święta Bożena?????

Odpowiedź:

Nic nam nie wiadomo jakoby była taka święta...

J.