ja 01.05.2004 16:08

Szczęść Boże!
Dlaczego kult Maryi w Polsce rozwinął się tak bardzo (i to już za czasów Średniowiecza)?

Odpowiedź:

Cześć Najświętszej Maryi Panny nie jest specyfiką jedynie polskiej pobożności. Widać chrześcijanie różnych czasów i kultur dostrzegali w Maryi kogoś wyjątkowego. Kogoś, kto może być szczególnym wzorem wierności Bogu, ale także kogoś, kto szczególnie skutecznie może się za nami wstawiać do Boga...

J.