grzegorz 26.04.2004 21:50

chciałbym się dowiedzieć czy zmartwychwstajemy po śmierci czy zmartwychwstaniemy na sądzie ostatecznym, a jeśli na sądzie ostatecznym to gdzie dusza znajduje się po śmierci

Odpowiedź:

Katechizm tak to wyjaśnia (1001):
"Kiedy? (zmartwychwstaniemy) W sposób definitywny "w dniu ostatecznym" (J 6, 39-40. 44. 54; 11, 24); "na końcu świata". Istotnie, zmartwychwstanie zmarłych jest wewnętrznie złączone z powtórnym Przyjściem (Paruzją) Chrystusa: Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi (1 Tes 4, 16)".

Do tego czasu będziemy żyli jako dusze: w niebie, czyśćcu albo piekle...

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg