spokojny-sen 21.04.2004 07:52

Chciałaby wiedzieć co mysli Kościół o samookaleczniu. Czy jest gdzieś napisane na ten temat w Piśmie Świetym?

Odpowiedź:

Piate przykazanie mówi "Nie zabijaj". Zakazuje ono wszelkich (niesprawiedliwych) działań skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu człowieka. Powinniśmy je także odnosić do samych siebie (patrz kwestia samobójstwa).

W Księdze kapłańskiej czytamy (19, 28): "Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan!" W tekście chodzi jednak nie tyle o zakaz samookaleczenia, ile o zakaz naśladowania zabobonów i praktyk bałwchwalczych ościennych narodów...

J.


Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg