17.04.2004 13:38

Dlaczego Św. Tereska twierdziła, że to sam Jezus pozbawia jej możliwości przyjmowania Komunii Św. w czasie choroby, aby pragnęła Go czysto duchowo, przecież KK twierdzi. że Jezus chce, byśmy Go jak to możliwe czystym sercem zawsze przyjmowali? Komunia ma większą wartość, gdy się Ją przyjmuje niż tylko pragnie, więc jak Jezus może chcieć, żeby Go nie przyjmować, żeby Go bardziej kochać? Rozumiem jakieś ciemności, żeby Go szukać, ale tego nie.

Odpowiedź:

Niektórych wypowiedzi świętych nie trzeba traktować jak prawdy wiary...

Najprawdopodobniej św. Teresa tak sobie ową niemożność przyjmowania w chorobie Ciała Chrystusa wytłumaczyła. Czy istotnie taki był zamysł Boga wie pewnie tylko On sam. Na pewno jednak Bóg może na człowieka dopuszczać różnorakie doświadczenia. Rzeczywiście, często służą one wydoskonaleniu naszej miłości...

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg