Tamara 14.04.2004 15:34

Mt. 6, 5, Pan Jezus mowi ze mamy sie modlic w ukryciu. Dlaczego jest wiec takie wazne chodzenie do kosciola (zwlaszcza w niedziele)? Czy jest cos na ten temat w Pismie Swietym?

Odpowiedź:

Przytoczmy cały tekst z Ewangelii Mateusza (6, 1-6)
Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".

W tekście wyraźnie chodzi o pełne pychy obnoszenie się swoją wiarą i pobożnymi uczynkami, a nie o uczestniczenie we wspólnotowej modlitwie. Pierwsze jest sprzeczne z zamysłem Jezusa. Drugie na pewno nie, skoro między innymi powiedział (Mt 18, 20) "Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" oraz podczas ustanowienia Eucharystii w Wieczerniku: "To czyńcie na moją pamiątkę" (Łk 22, 19b)...

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg