Adam 09.04.2004 00:13

Przeczytałem, że wierni, którzy w ramach obrzędów liturgicznych Wielkiego Czwartku włączą się we wspólny śpiew hymnu: "Przed tak wielkim Sakramentem..." mogą uzyskać odpust zupełny (zob. Ench. Ind. nr 59). Jak sądzę, hymn ten jest przypisany do liturgii tego dnia, więc powinien być odśpiewany. W moim kościele parafialnym nie miało to jednak miejsca. Czy proboszcz, który odpowiedzialny jest za powierzoną mu wspólnotę, a więc także za należyte sprawowanie liturgii, uniemożliwiając uzyskanie wiernym odpustu popełnił niegodziwość?

Odpowiedź:

Odpusty, o czym zapewne wiesz, można zyskiwać za tyle różnch rzeczy, że opuszczenie tej modlitwy w Wielki Czwartek trudno uznać za jakąś niegodziwość proboszcza. Tym bardziej, że zapewne po prostu sprawę przeoczył...

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg