Neta 07.04.2004 14:58

Jak się skontaktować z abp. Damianem Zimoniem ??

Odpowiedź:

Informację znajdziesz na stronie:
http://www.kuria.katowice.pl/Arcybiskup/abp.html

J.