06.04.2004 13:37

Kogo Pan Jezus mial na mysli w ewangelii swietego Jana 15,26

Odpowiedź:

"Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie".

Pocieszycielem i Duchem Prawdy nazywany jest Duch Święty...

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg