bob 04.04.2004 00:12

dlaczego od 5 niedzieli Wielkiego Postu w kościele zasłania się krzyże

Odpowiedź:

Zobacz TUTAJ

J.