MAT 07.02.2004 22:57

W Nowym Testamencie , a zwłaszcza w Listach ( według Biblii Tysiąclecia ) mówi się o tym , że człowiek może być doskonały. Przecież to nie prawda , gdyż doskonały jest tylko i wyłącznie Bóg. Czy wobec tego dozwolone jest wyrażać się o kimś , lub o czymś , że może być tym , czym na 100 % nigdy nie będzie ?

Odpowiedź:

Bóg zapewne nie wymaga od nas doskonałości absolutnej. Przecież wie, że nie jesteśmy wszechmocni; że musimy spać, jeść i że nie jesteśmy w stanie pomagać wszystkim potrzebującym. Wystarczy, jeśli osiągniemy doskonałość na naszą ludzką miarę...
Wydaje się, że trzeba w tym kontekście zwrócić uwagę na jeszcze dwie rzeczy. Przede wszystkim owa doskonałość jest dla nas wyzwaniem: mamy stawać się coraz lepsi i w naszych wysiłkach nie ustawać. Po drugie doskonałości nie należy chyba mylić z perfekcjonizmem. Święci nieraz mieli jakieś ułomności. Ale przecież ich doskonałość polegała na tym, że byli wielcy w swojej dobroci. Czasem wbrew utartym opiniom...

J.