Johny 04.02.2004 15:08

Jak należy zachować się podczs modlitwy?

Odpowiedź:

Zawsze należy zachować skupienie. Z Bogiem, którego nie widzimy nie można bez tego rozmawiać. W indywidualnej modlitwie postawa ciała jest sprawą drugorzędną. Podczas modlitwy we wspólnocie należy raczej przyjmować taką postawę ciała, jak pozostali uczestnicy...

J.