podobno_silna 04.02.2004 13:51

Jak zerwać z grzechem? Co zrobić, by biła ode mnie radość miłośc ciepło dobroć? Jak zmienić swoje życie?Byłam u spowiedzi, czuje sie lepiej, ale nie wiem jak w tym wytrwac?jak zyć?

Odpowiedź:

Na tak ogólnie postawione pytanie trudno o konkretną odpowiedź... Ale warto chyba podsunąć parę myśli...
Z grzechem zrywa się konsekwentnie wybierając to, co jest dobre. Często jest do tego potrzebne prawdziwe nawrócenie, rozumiane jako zmiana sposobu myślenia. Jeśli bowiem w grzechu widzimy jakąś wartość, to cięgle będziemy do niego powracali. Bardzo trudno jest wyrzec się czegoś, czego w gruncie rzeczy pragniemy. Dopiero zobaczenie marności takiego postępowania, zobaczenie całej brzydoty grzechu, pozwala z nim zerwać. Staraj się więc zawsze być blisko Boga: karmić Jego słowem, Jego Ciałem. Staraj się spotykać z Nim na modlitwie. Bo będąc blisko Niego odkrywamy piękno dobrego życia. Bo przebywając z Nim trochę się do niego upodabniamy. Wtedy są i radość i pokój...

J.