ktoś 03.02.2004 13:33

Znam ludzi którzy wierzą w Boga, ale nie wierzą w Kościół, tzn nie chodzą do Kościoła, ponieważ uważają, że Kościół jest zakłamany... Czy tacy ludzie są prawdziwymi chrześcijanami ?

Odpowiedź:

Wydaje się, że są zakłamanymi chrześcijanami. Jeśli bowiem wierzą Chrystusowi, powinni na serio traktować to, co mówił. Przypomnijumy tylko jedną Jego wypowiedź: o konieczności karmienia się Jego Ciałem i Krwią (J 6, 53-58).

Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił -nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Wypowiedź Jezusa nie wymaga komentarza. Tymczasem owi wspomniani w pytaniu ludzie, dla wyrażenia swojego sprzeciwu wobec (rzekomego) zakłamania Kościoła, lekceważą nakaz Jezusa. On nie powiedział przecież: przychodźcie na Mszę, o ile Kościół nie będzie zakłamany. Nie ma tam żadnego warunku. Wyraźnie więc widać kto jest dla nich ważniejszy od Chrystusa...

Możesz też zobaczyć TUTAJ

J.