Beata 02.02.2004 22:34

Czy w świetle nowych przykazań kościelnych, nauka w niedzielę jest grzechem?

Odpowiedź:

Tradycyjnie ani dawniej, ani teraz nauka nie jest traktowana jako niedozwolona w niedzielę czy świata praca. Katechizm Kościoła Katolickiego, tłumacząc trzecie przykazania Boże tak to ujmuje (2184 - 2185):

Jak Bóg "odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął" (Rdz 2, 2), tak również życie ludzkie składa się z pracy i odpoczynku. Ustanowienie dnia Pańskiego przyczynia się do tego, by wszyscy korzystali z wystarczającego odpoczynku i czasu wolnego, który mogliby poświęcić życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu.

"W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni powinni powstrzymać się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej dniowi Pańskiemu, pełnieniu uczynków miłosierdzia i koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. Obowiązki rodzinne lub ważne zadania społeczne stanowią słuszne usprawiedliwienie niewypełnienia nakazu odpoczynku niedzielnego. Wierni powinni jednak czuwać, by uzasadnione powody nie doprowadziły do nawyków niekorzystnych dla czci Boga, życia rodzinnego oraz zdrowia".

Na pewno jednak dobrze jest, gdy ktoś z szacunku dla niedzieli odrabia zadania wcześniej, a ten dzień poświęca na inne cele: życie rodzinne, kulturalne, społeczne i religijne...

J.