iw 02.02.2004 11:18

Czy to prawda, że dawniej arcybiskupem nazywano biskupa stojącego na czele prowincji kościelnej, zaś współcześnie jest to tytuł honorowy nadawany niektórym biskupom?

Odpowiedź:

Informacja ta jest nieścisła. Ciągle biskup stoi na czele metropolii. Może to jednak także być tytuł honorowy....

W tej pierwszej kwestii zobacz obowiązujący w Kościele Kodeks Prawa Kanonicznego. Kliknij TUTAJ

J.