Iw 02.02.2004 10:56

Czy APOSTOLSKOŚĆ rozumianą jako: pozostawanie wiernym Kościołowi apostolskiemu przez nieprzerwaną sukcesję prawowitych pasterzy odnosi się tylko do katolicyzmu, czy również do prawosławia?

Odpowiedź:

Kościół prawosławny także zachował sukcesję apostolską. Podobnie ma się rzecz z kościołami starokatolickimi...

J.