07.01.2004 15:30

Czy będąc chrzestną mogę wstąpić do zakonu? Pytam bo chyba w jaiejś męskiej regule zakonu widziałam podobną wzmiankę. (chociaż nie jestem pewna.

Odpowiedź:

Zasadniczo nie można zostać chrzestnym czy chrzestną po wstąpieniu do zakonu, gdyż obowiązki rodzica chrzestnego mogłyby kolidować z życiem w zakonie (podobnie z obowiązkami kapłańskimi). Dlatego osoby które wybrały tę drogę nie powinny brać na siebie tego dodatkowego – było nie było – obowiązku. Jeśli jednak przyjęły go na siebie wcześniej, przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do zakonu (pójściu do seminarium) tonie robi się z tego problemu...

J.