07.01.2004 14:18

"nowe przymierze"

Odpowiedź:

A o co dokładnie chodzi? Bo pojęcie to odnosi się do śmierci Jezusa na krzyżu. Przez nią zostało zawarte Nowe Przymierze między Bogiem i ludźmi. Jest o tym mowa w słowach ustanowienia Eucharystii...

J.