Zosia 07.01.2004 00:41

Czy myśli o normalnym współżyciu z mężem, pragnienia tego aktu i wyobrażanie go sobie albo też pewne wspominanie i czerpanie z tego przyjemności należy uznać za nieczyste?

Odpowiedź:

W podręczniku teologii moralnej napisano, że grzechem nie są m.i n. wszystkie myśli o wspólnym życiu małżeńskim, pragnienia przeżyć seksualnych, wyobrażenia małżeńskiego życia seksualnego, o ile nie wywołują orgazmu...

J.