set 06.01.2004 22:29

co to jest księga Henocha i dlaczego nie znajduje się w starym testamencie

Odpowiedź:

Mamy trzy księgi noszące to imię. Tobie zapewne chodzi o księgę Henocha etiopską. Informacje o niej znajdziesz na stronie:
http://marduk70.w.interia.pl/ks_hen_i.html

Odpowiedź na pytanie dlaczego księga ta nie znalazła się w kanonie ksiąg świętych wymaga przede wszystkim pewnego wyjaśnienia. Otóż starożytność Izraela znała wiele ksiąg. Sporo z nich jest podobnych są do ksiąg biblijnych. Pismem Świętym stały się tylko te, które w oczach wtedy je czytających ludzi znalazły szczególne uznanie, jako księgi najlepiej oddające wiarę, tradycję Ludu Wybranego. Byłoby absurdem żądać, by do ksiąg świętych zaliczono wszystkie tylko dlatego, że traktują o tematyce religijnej.
Proces kształtowania się kanonu (zbioru) ksiąg trwał dość długo. Jeszcze w czasach Jezusa Stary Testament nie był ostatecznie ukonstytuowany. Dokonało się to nieco później. Chrześcijanie przyjęli zbiór Żydów z diaspory, Septuagintę (greckie tłumaczenie ST). Żydzi przyjęli zbiór nieco mniejszy (za nimi taki kanon przyjęli później protestenci). Księga Henocha nie znalazła uznania zarówno wśród jednych, jak i drugich...

J.