MAT 05.01.2004 11:56

Kiedy doszło do podziału na Kościoły: rzymsko-katolicki i greko-katolicki?

Odpowiedź:

Pewnie się zdziwisz, ale nigdy. Kościół grekokatolicki to Kościół powstały wskutek unii części Kościoła prawosławnego z Kościołem rzymskim. Stało się to między innymi w Polsce (Unia Brzeska, 1596 rok). Pierwotnie nazywano ich unitami. Nazwa grekokatolicy przyjęła się później...

J.