MAT 05.01.2004 11:55

Od kiedy w Kościele rzymsko-katolickim , można odprawiać Mszę w języku narodowym?

Odpowiedź:

Mszę świętą w językach narodowych w Kościele katolickim odprawia się zasadniczo od czasów Soboru Watykańskiego II (lata sześćdziesiąte ubiegłego stulecia)....

J.