Tomasz 04.01.2004 00:13

Jakie warunki muszą być spełnione, by udział we Mszy św. w sobotę wieczór był uznany za wypełnienie udziału w Eucharystii niedzielnej. Problem polega na tym, że chyba w niektórych tylko kościołach odprawiana jest w soboty wieczór Msza sw. niedzielna, w dodatku często brak jest informacji na ten temat. Uważam,że powinno sie to zmienić i zostać wyraźniej uregulowane. Chodzi zwłaszcza o potrzeby duchowe osób, które z różnych ważnych powodów (praca, podróż) mogą mieć trudności z udaniem sie do kościoła w niedzielę.

Odpowiedź:

Sprawa została uregulowana już dość dawno. Jest o tym mowa w Prawie Kanonicznym (Kanon 1248 § 1: Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego) oraz w Katechizmie Kościoła Katolickiego, gdzie powtórzono rozporządzenie KPK (KKK 2180) ...

J.