DD 08.12.2003 13:33

Zainteresowało mnie pytanie z 01.12.2003 odnośnie chrztu osoby dorosłej. Czy jeżeli udzieli chrztu inna osoba ochrzczona (niekoniecznie w zagrożeniu życia) to czy jest on wazny, czy musi być powtórzony....

Odpowiedź:

W Katechizmie czytamy (KKK 1256):

Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter, a w Kościele łacińskim także diakon. W razie konieczności może ochrzcić każda osoba nawet nieochrzczona, mająca wymaganą intencję, używając trynitarnej formuły chrzcielnej. Wymagana intencja polega na tym, aby chcieć uczynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci. Kościół widzi uzasadnienie tej możliwości w powszechnej woli zbawczej Boga46 oraz konieczności chrztu do zbawienia.

Dokładniej sprawę reguluje prawo kościelne (KPK 861):

§ 1. Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, prezbiter i diakon, z zachowaniem przepisu kan. 530, n. 1.
§ 2. Gdy szafarz zwyczajny jest nieobecny lub ma przeszkodę, chrztu godziwie udziela katecheta albo inna osoba wyznaczona do tej funkcji przez ordynariusza miejsca, a w wypadku konieczności każdy człowiek, mający właściwą intencję. Duszpasterze, zwłaszcza zaś proboszcz, powinni zatroszczyć się o to, aby wierni zostali pouczeni o prawidłowym udzielaniu chrztu.

Chrzest w opisywanym przez Ciebie przypadku byłby ważny, ale zostałby niegodziwie udzielony. Do godziwego udzielenia chrztu przez inne osoby niż wymienione w pierszym paragrafie kanonu 861 wynagane jest bowiem, aby istniała sytuacja konieczności.

J.