Ala 07.12.2003 12:19

Proszę o przesłaie mi materiałów, lub wskazanie adresu internetowego, na temat roli i pozycji kobiety w islamie,(szczególnie w rodzinie).

Odpowiedź:

Możesz zajrzeć na stronę:
http://muzulmanka.pl/spis.htm

J.