Abdrzej 06.12.2003 15:30

W jaki sposób Pan Bóg objawial sie czlowiekowi i objawia sie nadal? Prosze o szybka odpowiedz.

Odpowiedź:

Bóg objawiał się człowiekowi przez swoje słowa (np. nauczanie proroków i Jezusa), czyny (wydarzenia Starego Testamentu, cuda Jezusa). Mówi się także o specjalnych wydarzeniach, które nazywamy teofaniami lub chrystofaniami np. objawienie się Boga Mojżeszowi na Synaju czy przemienienie Jezusa na górze Tabor.

J.