05.12.2003 19:53

Bardzo proszę o przesłanie mi tekstu modlitwy do Sw. Tadeusza Judy. z Gory Dziękuje.

Odpowiedź: