Ania 01.12.2003 21:39

O jakich dwóch przyjściach Pana Jezusa przypomina ADWENT?

Odpowiedź:

W Adwencie Kościół przypomina nam o przyjściu Pana Jezusa na ziemię w postaci człowieka (pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy w Boże Narodzenie) i o Jego powtórnym przyjściu na końcu czasów, gdy przyjdzie sądzić zywych i umarłych.
Warto też pamiętać o trzecim przyjściu: w Kościele, w sakramentach, w słowie Bożym...

J.