Kamil 25.11.2003 09:09

Co uczynił Ojciec Święty Jan Paweł II dla Kościoła i całego świata?

Odpowiedź: