Piotr Kasperski 21.11.2003 17:54

Co to znaczy wierzyc w Boga? Wypelniac jego przykazania?

Odpowiedź:

Wierzyć to powiedzieć "tak" objawiającemu się Bogu, to zaufać Mu i przylgnąć do Niego. Z tej postawy powinna wynikać troska, by żyć według Bożej nauki. Tyle, że życie według niej to nie tylko przestrzeganie przykazań, ale także próba budowania czegoś pozytywnego, życie według Ducha: to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (Ga 5, 22-23).

J.