Natka 19.11.2003 23:43

Proszę o podanie w którym fragmencie Pisma Świętego znajduje się wzmianka o tm iż" mężczyźni współżyjący ze sobą nie osiągną Królestwa Bożego" i czy można to interpretować iż homoseksualizm jest grzechem?

Odpowiedź:

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego (1 Kor 6, 9-10).

Wydaje się, że tekst jest na tyle jasny, że nie wymaga interpretacji. Dodajmy tylko, że nie samo posiadanie tendencji homoseksualnej jest grzechem, ale współżycie z osobą tej samej płci...