zagubiona 18.11.2003 19:45

Czy jakiś czyn ,który się popełni (a o którym inni mówią że nie jest grzechem )a ma się z jego powodu wyrzuty sumienia jest tak naprawdę grzechem?

Odpowiedź:

1. Grzech popełnia się, kiedy człowiek zgadza się na popełnienie zła. Pojawiające się u Ciebie wyrzuty sumienia niekoniecznie świadczą o grzechu. Możesz mieć źle ukształtowane sumienie. Opinia innych ludzi na ten temat też niekoniecznie musi być słuszna. Wszystko zależy od tego, czy ich sumienie prawidłowo rozróżnia dobro i zło. Najlepiej w tej kwestii zapytaj księdza, choćby w konfesjonale. Jeśli on powie, że nie popełniłaś grzechu, to powinnaś mu wierzyć.
2. Jest jeszcze inny kwestia: kiedy ktoś robi coś przeświadczony, że popełnia grzech, to niezależnie od obiektywnej oceny czynu rzeczywiście go popełnia. Co innego, jeśli zrobił coś przeświadczony, że nie jest to złe, inni, w tym ksiądz, też tak mówią, a wyrzuty sumienia pojawiły się po fakcie. W takim wypadku mamy do czynienia z nieprawidłowo ukształtowanym sumieniem....
3. Pozostaje jeszcze problem ludzi o skrupulatnym sumieniu. Ich zasada podana w punkcie drugim nie dotyczy. Ich sumienie jest chore, dlatego muszą zdać się na opinię lekarza – spowiednika.

J.