Krzysiek 09.11.2003 20:40

Czy może osoba świecka czytając Ewangelię mówić na końcu czytania: Oto słowo Pańskie? Słyszałem, że jest to zastrzeżone tylko dla kapłanów.

Odpowiedź:

W czasie sprawowania liturgii czytanie Ewangelii jest zastrzeżone dla kapłana lub diakona. Jako że słowa „Oto słowo Pańskie” wypowiada się tylko po odczytaniu fragmentu Ewangelii, dlatego też słowa te wypowiadają właśnie oni. Jednak jeśli czytamy ją poza liturgią, np. podczas katechezy, nic nie stoi na przeszkodzie, by tej formuły używać...

J.