justyna 05.11.2003 17:12

co według religii znaczy dobro i zło ??

Odpowiedź:

Chrześcijanie w tym względzie kierują się wskazaniem Jezusa:

„Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy (Mt 7, 12)”.

My Polacy, w swoim przysłowiu sformułowaliśmy owo wskazanie od strony negatywnej: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe...

J.